Proiectul POSDRU ”Femei active pentru integritate şi responsabilitate” – un demers pentru creşterea egalităţii de şanse pe piaţa forţei de muncă

Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania) implementează în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

În cadrul acestui proiect, Universitatea Spiru Haret organizează şi implementează cursurile  de calificare lucrător în comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1). 

O nouă grupă de cursante, aferentă regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, a terminat modulele de teorie şi respectiv de activitate practică de lucrător în comerţ, finalizate cu un examen care le aduce şi certificarea recunoscută ANC.

Cursantele au avut ocazia să interacţioneze pe parcursul celor 120 de ore de teorie cu doamna conferenţiar univ. dr. Bică Elena, expert formator în cadrul proiectului, specialist cu experienţă în formare şi implementarea proiectelor cu fonduri europene. Într-o atmosferă caldă, prietenească, cursantele cu fost iniţiate de către doamna conferenţiar univ. dr. în universul complex al calificării de lucrător în comerţ, fiindu-le prezentate într-o manieră accesibilă şi dinamică informaţii, noţiuni şi concepte de ultimă oră din domeniul comercial.

Cursurile de lucrător în comerţ permit absolventelor să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi de bază în domeniul comerţului, necesare pentru desfăşurarea activităţilor practice de vânzare şi relaţionare cu clienţii. După absolvirea modulelor aferente cursului de lucrător în comerţ, o serie de cursante au formulat într-un mod sugestiv impresiile lor referitoare la desfăşurarea acestuia:

Gheorghică Janina Mădălina (cursantă FAIR): Proiectul POSDRU FAIR, prin programul de calificare lucrător în comerţ nivelul 1 mi-a oferit ocazia de a participa la noi activităţi şi o mai bună dezvoltare pe plan profesional. Cursurile au fost la înălţimea aşteptărilor fiecărei participante, practica m-a învăţat lucruri noi precum comunicarea cu oamenii, tehnici de vânzare, socializarea, profesionalismul. Pe parcursul întâlnirilor, doamna profesoară formatoare ne-a pus la dispoziţie toate materialele aferente cursurilor, sprijinindu-ne în orice problemă.

Şercău Oana Kristina (cursantă FAIR): Am participat la programul de calificare lucrător în comerţ avându-l ca formator pe doamna conf. Univ. dr. Bică Elena. Cursurile s-au desfăşurat în cele mai bune condiţii, iar doamna formator s-a străduit să ne transmită într-o formă cât mai uşoară informaţiile aferente tuturor modulelor. Pe tot parcursul cursurilor am fost înştiinţate despre toate etapele acestuia, devenind foarte clară succesiunea temelor abordate.

Minea Diana Ileana (cursantă FAIR): Participarea la cursul de lucrător în comerţ s-a  desfăşurat în condiţii normale, iar doamna formator ne-a explicat şi ne-a răspuns la toate întrebările pe care i le-am adresat. Ni s-au acordat şi manuale care ne-au ajutat foarte mult oferindu-ne multe informaţii. Atunci când am întâmpinat dificultăţi doamna formator ne-a explicat şi ajutat până am înţeles ceea ce am întrebat.

Popescu Maria (cursantă FAIR): Cursul de “Lucrător în comerţ” pe care l-am parcurs sub îndrumarea doamnei formator Bică Elena a adus multe oportunităţi privind reducerea şomajului şi pregătirea detaliată pentru a practica această profesie. Profesia de lucrător în comerţ este una vizată de foarte multe persoane, în special femei. Cursul a abordat o parte practică şi una teoretică, care s-au desfăşurat într-un mod agreabil.

Stanca Aurelia (cursantă FAIR): Am participat la cursul de “Lucrător în comerţ” din cadrul Proiectului POSDRU FAIR care este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolarea Resurselor Umane. Proiectul la care am participat a avut ca formator pe doamna Bică Elena. Informaţiile obţinute au fost deosebit de interesante şi de utile în cadrul formării ca lucrător în comerţ. Cursurile susţinute de doamna formator au fost deosebit de interesante şi utile.

Minea Cristina Gabriela (cursantă FAIR): Am participat la cursul de lucrător în comerţ şi am fost foarte plăcut impresionată de cunoştinţele pe care le-am acumulat în urma participării la curs. O impresie deosebită am şi despre doamna formator, existând o foarte bună comunicare între cursante şi dânsa.

În perioada următoare cursurile se vor organiza în toate regiunile de dezvoltare aferente proiectului: Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Sud Est, Nord Est.

Toate doamnele interesate în obţinerea competenţelor de lucrător în comerţ sau în deschiderea propriei afaceri având studiile minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare din momentul absolvirii, sunt aşteptate să se înscrie în cadrul Proiectului FAIR. Pentru înscrierea în cadrul proiectului este necesară trimiterea unui email la adresa: fair@spiruharet.ro şi completarea tuturor documentelor cerute de către echipa de implementare.

 

Specialist informare şi comunicare:

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela