Impresii şi testimoniale curs de lucrător în comerţ nivel I - proiectul POSDRU – ”Femei active pentru integritate şi responsabilitate”

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, a ajuns şi aproape de momentul finalizării primelor grupe de cursante pentru cursurile de lucrător în comerţ, nivel 1 (COR 5220.1.1).

În această perioadă, sunt pe punctul de a  finaliza cursurile mai multe grupe aferente regiunii Bucureşti-Ilfov. Cele 120 ore de teorie au permis cursantelor acumularea de cunoştinţe complexe din domeniul comerţului, cursantele putând să se familiarizeze cu ultimele tendinţe şi evoluţii referitoare la conceptele de bază ale activităţii comerciale, principiile care stau la baza competenţelor cerute lucrătorilor în comerţ sau noţiunile atât de interesante referitoare la amenajarea spaţiilor de vânzare moderne.

Formatorii care au susţinut orele de teorie sunt profesori universitari cu experienţă atât teoretică cât şi practică, în domeniul comerţului interior, al negocierilor comerciale şi al tranzacţiilor comerciale internaţionale. Conţinutul predat a fost gândit să corespundă cerinţelor actuale referitoare la complexitatea noţiunilor vehiculate în cadrul activităţilor comerciale modern. De asemenea, pentru a putea fixa mai uşor noţiunile predate, cursantele au avut la dispoziţie un suport de curs care a sintetizat cu succes, într-o formă accesibilă, toate categoriile de informaţii necesare. Cursurile teoretice, derulate pe parcursul a 120 de ore au fost gândite în tandem cu orele aferente activităţilor de practică care au acoperit un volum de 240 de ore.  Pentru a putea evidenţia mai bine modul în care aceste cursuri s-au desfăşurat, precum şi felul în care cursantele au înţeles şi au pus în valoare implicarea proprie, putem exemplifica cu o serie de impresii sugestive pentru felul în care cursantele au receptat conţinutul cursurilor şi al activităţilor practice în care au fost angrenate pe parcursul acestor luni:

Chivu Alina (cursantă FAIR): ”Despre cursul de lucrător în comerţ  pe care l-am parcurs în această perioadă, pot spune că este un curs foarte bine prezentat, în urma căruia am reuşit să înţeleg mult mai bine tot ceea ce este reprezentativ pentru activitatea de comerţ, precum şi elementele de bază necesare pentru a putea deveni un lucrător în comerţ cu o capacitate corespunzătoare de a relaţiona cu clienţii. Atât pe parcursul desfăşurării cursului, cât şi în perioada de practică, am dobândit cunoştinţe legate de utilizarea corectă a limbajului şi terminologiei de specialitate, cunoaşterea etapelor vânzării mărfurilor sau cunoaşterea legislaţiei în vigoare referitoare la comerţ.”

Şiret Lenuţa (cursantă FAIR): ”Consider că, participarea mea la acest proiect şi la acest curs a reprezentat o alegere inspirată, deoarece am avut surpriza să beneficiez de un curs interactiv, care a fost solicitant din perspectiva îmbinării armonioase a cunoştinţelor teoretice oferite cu abilităţile practice avute în vedere de către domnul profesor formator. Astfel, în prezent la finalizarea cursurilor, pot spune că mi-am îmbogăţit substanţial bagajul de cunoştinţe din domeniu cu informaţii noi şi, mai mult decât atât, am reuşit să-mi structurez mai bine experienţa practică pe care o aveam deja, ţinând cont de fundamentarea corectă a noţiunilor.”

Alecu Hermina (cursantă FAIR): ”În opinia mea, acest curs poate fi parcurs atât de persoanele care şi-au dobândit parţial competenţele pe căi informale şi doresc o perfecţionare în domeniu, cât şi de către persoanele care doresc să se pregătească pentru această profesie. Personal, a fost o experienţă frumoasă pentru că am cunoscut persoane noi, interesate ca şi mine de perfecţionare şi dezvoltare personală şi am avut parte de o atmosferă plăcută şi motivantă.”

Cristescu Eliana (cursantă FAIR): ”Am fost plăcut surprinsă să constat că acest curs nu a fost unul plictisitor, încărcat de prea multă teorie şi fără o legătură solidă cu activitatea practică. Dimpotrivă, am putut constata încă de la început modalitatea în care a fost gândit şi conceput, prin care s-au combinat orele de teorie cu cele referitoare la activităţile practice. Un alt element pozitiv în opinia mea l-a reprezentat structurarea informaţiilor de la simplu la complex şi într-o formă care să acopere, cred eu, cam toate aspectele importante ale activităţii de comerţ din prezent. M-au impresionat plăcut informaţiile legate de dobândirea deprinderilor de comunicare civilizată şi decentă cu consumatorii, utilizarea gesticii, mimicii şi exprimării corespunzătoare, completarea documentelor aferente vânzării mărfurilor şi organizarea spaţiului de vânzare. De asemenea, în cazul meu, trebuie să mărturisesc că înscrierea în cadrul proiectului “Femei active pentru integritate şi responsabilitate” a fost motivată şi de posibilitatea dobândirii de competenţe de bază care să mă ajute în deschiderea unei mici afaceri. Astfel, competenţele legate de meseria de lucrător în comerţ cred că sunt esenţiale pentru oricine doreşte să pornească la drum în domeniul antreprenoriatului, pentru că îţi oferă posibilitatea să fii mai aproape de viitorii tăi cumpărători şi să-ţi organizezi mai bine activitatea de vânzare care este esenţială pentru supravieţuirea micilor firme, mai ales la început.”

Calea Daniela (cursantă FAIR): ”Participarea la acest proiect a însemnat pentru noi o oportunitate de a ne dezvolta profesional, mai ales că acest curs se continuă cu dezvoltarea competenţelor antreprenoriale.”

Petrescu Daniela Ortansa (cursantă FAIR): ”A fost o experienţă plăcută, interesantă, am interacţionat cu noi persoane, am cunoscut un profesor minunat doamna Luminiţa Pistol. Apreciez, de asemenea, faptul că modulele de teorie s-au intercalat cu cele de practică.”

Stoica Gabriela (cursantă FAIR): ”A fost o ocazie să îmi însuşesc o serie de cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării corecte a activităţii de lucrător în comerţ. Trebuie să precizez pe această cale că mulţumesc tuturor persoanelor implicate în acest proiect: doamnei Petronela Gârdan care m-a anunţat în cadrul unei sesiuni de informare despre existenţa acestor cursuri, doamnei profesoare Luminiţa Pistol care ne-a tutorizat pe durata celor 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică, domnului Daniel Gârdan care ne-a ajutat de-a lungul orelor de practică şi nu în ultimul rând întregii echipe pentru că m-au selectat oferindu-mi astfel oportunitatea absolvirii unor cursuri foarte interesante şi utile.”

Preda Teodora Anda (cursantă FAIR): ”Mi-a plăcut în mod deosebit modul în care domnul profesor Pistol Gheorghe a reuşit să îmbine partea teoretică cu exemplificări practice din experienţa dânsului de muncă în comerţ, astfel încât noi să reuşim să reţinem uşor anumite aspecte importante ale cursului.”

Călugăriţa Simona (cursantă FAIR): ”Apreciez implicarea şi deschiderea organizatorilor în promovarea egalităţii şi susţinerea femeilor. Participarea la acest curs mi-a dat oportunitatea de a învăţa, de a cunoaşte oameni interesanţi şi de a vedea oportunităţile din câmpul muncii.”

Chirea Cristina (cursantă FAIR): ”Recomand acest curs tuturor femeilor care lucrează deja sau doresc să lucreze în organizaţii cu acest obiect de activitate deoarece le-ar îmbunătăţi calitatea serviciilor pe care le prestează la acel loc de muncă.”

Florea Adriana (cursantă FAIR): ”Mulţumesc celor care au gândit şi implementat acest proiect oferindu-mi astfel posibilitatea de a mă perfecţiona mai ales în domeniul comerţului. Cursurile de antreprenoriat integru sper să mă determine să mă mobilizez mai bine în vederea deschiderii propriei mele afaceri. A fost o mare oportunitate de a întâlni alte femei care doresc să lucreze ca lucrător în comerţ sau să îşi deschidă propria afacere şi să mă familiarizez foarte bine cu noţiuni şi aspecte deosebit de importante în desfăşurarea activităţilor comerciale.”

Savu Mihaela (cursantă FAIR): ”Cursul de lucrător în comerţ mi-a oferit oportunitatea de a realiza activităţi practice în acest domeniu care a fost un domeniu nou pentru mine. Mă bucur că mi s-a oferit posibilitatea de a urma aceste cursuri şi sunt interesată foarte mult şi de cursurile de antreprenoriat integru având în vedere că îmi doresc ca în cel mai scurt timp să mă implic mai mult în dezvoltarea propriei afaceri. Consider că toate competenţele dobândite până în prezent mă vor ajuta în abordarea relaţiei pe care o voi avea cu viitorii mei clienţi şi cu toţi ceilalţi parteneri de afaceri fie ei furnizori, distribuitori etc.”

În completarea acestor idei sugestive care denotă impresiile cu care au rămas cursantele în urma participării la cursurile de lucrător în comerţ, putem reda şi aprecierea realizată de către unul dintre formatori – Domnul conferenţiar univ. dr. Braicu Cezar- ”Cursul este o ocazie în primul rând pentru femei, datorită faptului că în prezent s-a demonstrat că activitatea de comerţ reprezintă aproape totul. În orice afacere şi orice domeniu are la bază ideea de comerţ.”

Utilitatea cursurilor, ca de altfel şi cea a întregului proiect, este argumentată nu numai de obiectivele pe care acesta şi le-a asumat ci de însăşi gradul de implicare a celor care au beneficiat în postura de grup ţintă. Testimonialele prezentate denotă faptul că majoritatea cursantelor au regăsit în cadrul cursurilor o serie de avantaje concrete şi posibilitatea reală de a dobândi competenţe şi abilităţi practice utile. Orice transfer de informaţii şi de cunoştinţe trebuie să se desfăşoare cu o implicare cât mai mare a celor care reprezintă receptorii acestora, nefiind suficientă prestaţia emiţătorilor. În cazul proiectului ”Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, această condiţie necesară pentru buna desfăşurare a unei activităţi care implică învăţarea şi perfecţionarea pe parcursul vieţii credem că s-a asigurat cu prisosinţă, fiind create astfel premisele pentru asigurarea fezabilităţii derulării şi implementării proiectului.  

Specialist informare şi comunicare:

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela