Femei active pentru integritate și responsabilitate - comunicat de presă

Continuă înscrierile în cadrul proiectului POSDRU/144/ 6.3/S/134919 Femei active pentru integritate şi responsabilitate, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţa (Transparency International Romania) în parteneriat cu Universitatea Spirit Haret.

In cadrul proiectului, se desfăşoară cursurile de calificare lucrător in comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1), precum şi cursuri de antreprenori at integru. Pentru participare la aceste cursuri sunt vizate preponderent tinerele până în 25 de ani şi femei peste 40 de ani, cu studii minime obligatorii de Vili şi respectiv X clase dintr-una din regiunile aferente judeţelor: Bacău, Botoşani, Iaşi,Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Dolj, Goij, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Bucureşti, Ilfov, mediul urban sau rural.

Pentru regiunea Sud-Est, în datele de 13.03.2015 şi 14.03.2015, la sediul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Constanţa, strada Unirii nr 32-34, sala 104, au avut loc seminarii de informare, în cadrul cărora s-au prezentat informaţiile esenţiale referitoare la proiect, condiţiile de eligibilitate şi avantajele participării în cadrul proiectului.

Lector univ dr. Iuliana Petronela Gârdan, specialist comunicare şi informare în cadrul proiectului FAIR, a oferit participantelor informaţii detaliate, răspunzând întrebărilor referitoare la eventualele incompatibilităţi şi probleme privind selectarea candidatelor în grupul ţintă.

De asemenea, lector univ dr. Daniel Adrian Gârdan, asistent regional în proiectul FAIR, a oferit explicaţii referitoare la desfăşurarea cursurilor şi a stagiilor de practică aferente cursurilor de calificare lucrător in comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1).

Discuţiile au vizat importanţa proiectului POSDRU - Femei active pentru integritate şi responsabilitate, privit ca o iniţiativă coerentă şi consistentă a iniţiatorului Transparency International Romania şi a partenerului Universitatea Spirit Haret pe linia sprijinirii formării continue a adulţilor şi a integrării pe piaţa forţei de muncă.

prezentare [PDF]

 

Specialist informare şi comunicare:

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela