Femei active pentru integritate și responsabilitate - comunicat de presă

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţa (Transparency International Romania) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret se află într-o nouă etapă de derulare.

Prima grupă de calificare lucrător în comerţ îşi încheie în această lună atât modulul teoretic cât şi pe cel practic, urmând constituirea altor grupe atât în Bucureşti cât şi în una din regiunile de dezvoltare aferente judeţelor: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Bucureşti, Ilfov.

Reamintim că o condiţie de eligibilitate pentru participarea în cadrul proiectului FAIR, o constituie apartenenţa la categoria femei, preponderent cu vârste sub 25 de ani  şi respectiv peste 40 de ani, având studii minime obligatorii de VIII şi respectiv X clase, corespunzător legislaţiei în vigoare privind învăţământul obligatoriu din momentul absolvirii şi având domiciliul într-unul din judeţele amintite anterior.

Persoanele interesate, având întrunite condiţiile de eligibilitate şi care nu au mai făcut parte din proiecte finanţate cu fonduri europene care să acopere acelaşi domeniu, sunt invitate să ia legătura cu echipa de implementare a proiectului la adresa de e-mail: fair@spiruharet.ro.

Vă aşteptăm!

Specialist informare şi comunicare:

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela