Egalitatea de șanse pe piața muncii prin deschiderea cursurilor cursurilor de lucrător în comerț Regiunea Sud Vest Oltenia

Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania), ca beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, implementează proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul proiectului se vor implementa două programe de formare profesională - primul este cel de calificare pentru lucrător în comerţ, iar cel de-al doilea este în domeniul antreprenoriatului integru.

Universitea Spiru Haret a demarat procesul de deschidere a primelor  cursuri de calificare lucrător în comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1), care însumează un număr de 360 ore (120 ore teorie şi 240 de ore activitate practică) desfăşurate pe parcursul a maxim 3 luni calendaristice, conform legislaţiei în vigoare.

Cursurile oferă participantelor posibilitatea obţinerii unor competenţe utile pe piaţa forţei de muncă, acoperind o tematică complexă, adaptată realităţilor economice specifice domeniului comercial la ora actuală. Atractivitatea programului de calificare lucrător în comerţ este dată şi de structura complexă a conținuturilor de învățare care vor fi abordate, acestea oferind o privire de ansamblu, generoasă asupra profesiei şi activității specifice lucrătorilor în comerţ:

  • explicarea conceptului şi prezentarea modalităților de asigurare a calității în cadrul unei firme de comerț;
  • aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;       
  • aplicarea normelor de igienă, sanitar – veterinare și de protecția mediului;
  • asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare;
  • prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;
  • realizarea vânzării;
  • întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia;
  • actualizarea stocurilor de produse şi alte aspecte esenţiale.

 După regiunea Bucureşti-Ilfov, a venit rândul regiunii Sud Vest Oltenia să deschidă aceste cursuri la un sediu al Universităţii Spiru Haret,  Str Vasile Conta, nr. 4, din Craiova.

Doamna Lector univ. dr. Bică Elena, cu o vastă experienţă ca formator în cadrul proiectelor POSDRU şi cadru didactic al Universităţii Spiru Haret, este unul dintre formatorii Proiectului  POSDRU/144/6.3/S/134919 FAIR - “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, în regiunea Sud Vest Oltenia.

Cursurile vor oferi posibilitatea dobândirii unor competenţe esenţiale pentru creşterea adaptabilităţii femeilor la condiţiile economice actuale, reprezentând totodată o măsură activă de ocupare care poate să genereze găsirea de noi locuri de muncă.

În lunile următoare, înscrierile în cadrul proiectului continuă, fiind organizate cursuri şi în alte locaţii, corespunzătoare regiunilor de implementare ale proiectului: Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Sud Est, Nord Est.

Specialist informare şi comunicare

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela

descarcă articolul [PDF]