Cursurile de calificare lucrător în comerţ - o şansa în plus pe piaţa forţei de muncă

Universitatea Spiru Haret împreună cu  partenerul Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania) implementează proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 – FAIR - Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul vizează implementarea a două programe adresate femeilor – program de calificare lucrător în comerţ nivel I (COR 5220.1.1) şi program de formare în antreprenoriat integru. Universitatea Spiru Haret este direct implicată în organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare pentru lucrător în comerţ, cursuri care au debutat din această lună, oferind participantelor o ocazie deosebită de a împleti în mod armonios pregătirea teoretică cu cea practică. 

Cursul acoperă 120 de ore de teorie completate cu 240 de ore de activitate practică în cadrul diverşilor agenţi economici, fiind structurat pe o problematică complexă care acoperă toate aspectele necesare pentru dobândirea unor competenţe viabile în domeniul comercial: asigurarea calităţii; aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţia mediului; asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare; prezentarea produselor şi serviciilor aferenta vânzării; realizarea vânzării; întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia; actualizarea stocurilor de produse.

În cadrul întâlnirilor, primele grupe de cursante au la dispoziţie experienţa profesională şi pregătirea de excepţie a formatorilor – profesori ai Universităţii Spiru Haret – Prof univ. dr. Gheorghe Pistol, Prof univ. dr. Luminiţa Pistol, Conf. Univ. dr. Gurgu Elena, Conf. Univ. dr. Braicu Cezar pentru Bucureşti şi Lector univ. dr. Bică Elena pentru Craiova, care reuşesc să transforme cursul într-o experienţă plăcută, accesibilă tuturor persoanelor participante indiferent de gradul de pregătire sau cunoştinţe.

Formatul interactiv al cursului oferă posibilitatea dobândirii unor competenţe cu reală aplicabilitate pe piaţa muncii, inclusiv în direcţia dezvoltării unor iniţiative antreprenoriale de către viitoarele absolvente.

În prezent, activitatea comercială presupune o interacţiune complexă cu clienţii, capacităţi sporite de inter-relaţionare a lucrătorilor din domeniu şi o atitudine proactivă a acestora. În acest context, organizarea şi desfăşurarea unor astfel de cursuri credem că reprezintă un demers binevenit care completează cu succes pregătirea teoretică şi practică a tuturor persoanelor interesate.

Specialist informare şi comunicare

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela

descarcă articolul [PDF]