Asistenţă, consiliere, sprijin şi consultanţă privind dezvoltarea unor activităţi economice pe cont propriu şi dezvoltarea iniţiativelor de promovare a egalităţii de şanse cu ajutorul Centrului de resurse din cadrul proiectului POSDRU ”Femei active pentru

Asociaţia Română pentru Transparenţă implementează în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În cadrul acestui proiect, pe lângă dobândirea, de către doamnele interesate şi eligibile, a competenţelor aferente cursurilor de formare de lucrător în comerţ nivelul 1 şi de antreprenoriat integru, un rol însemnat îl deţine şi Centrul de Resurse al cărui expert este domnul Ioan-Adrian Trifan.

Centrul de Resurse, înfiinţat în cadrul proiectului „Femei active pentru integritate şi responsabilitate” – POSDRU/144/6.3/S/134919, îşi propune să devină un punct de referinţă în acordarea de asistenţă, consiliere, sprijin şi consultanţă persoanelor interesate fie de dezvoltarea unor activităţi economice pe cont propriu, fie să demareze şi să dezvolte iniţiative de promovare a egalităţii de şanse, în general şi a celei de gen, în special.

Activitatea Centrului de Resurse, de tip one stop shop, funcţional la nivelul Universităţii Spiru Haret (Bucureşti), se desfăşoară fie în sistem clasic (relaţionare faţă în faţă cu beneficiarii), fie în sistem virtual, utilizând noile mijloace şi tehnologii de informare şi comunicare.

Servicii furnizate prin intermediul Centrului de resurse a proiectului POSDRU “Femei active pentru integritate şi responsabilitate” fac referire la:

1. Oferirea de informaţii şi servicii de asistenţă pentru iniţiere şi dezvoltare de afaceri.

Persoanele interesate în demararea unei afaceri / activităţi economice pe cont propriu beneficiază de servicii de specialitate de asistenţă, respectiv:

  • informaţii cu caracter general despre mediul de afaceri şi antreprenoriat;
  • informaţii despre cadrul legal aplicabil;
  • informaţii despre tipul şi modul de constituire şi înfiinţare al afacerilor în România;
  • asistenţă în realizarea demersurilor de înfiinţare (servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management ş.a.);
  • furnizarea de informaţii despre diverse idei de afaceri;
  • informaţii generale despre oportunităţi de afaceri, burse de contacte, misiuni economice, tâguri şi expoziţii economice.

2. Realizare activităţi de mentorat

Persoanele care iau decizia lansării în afaceri, beneficiază de servicii de mentorat în vederea dezvoltării afacerii prin demersuri specifice de identificare a nevoilor de dezvoltare şi prin servicii de asistenţă, consiliere, sprijin şi consultanţă în funcţie de nevoile identificate. De asemenea, se realizează demersuri specifice de monitorizare a modului în care se dezvoltă afacerile sprijinite prin intermediul Centrului de Resurse.

3. Organizare evenimente de networking

Conform tendinţelor înregistrate în ultimii ani în mediul de afaceri, un rol foarte important în consolidarea şi dezvoltarea afacerilor îl au evenimentele de networking. În acest sens, Centrul de Resurse propune organizarea unor evenimente de networking care să permită beneficiarilor Centrului de Resurse să interacţioneze şi să creeze reţele de cooperare. De asemenea, evenimentele de networking vizează implicarea unor antreprenoare/antreprenori cu experienţă, care să împărtăşească din experienţa lor sau care să ofere recomandări pentru dezvoltarea afacerilor şi/sau să răpundă întrebărilor participnaţilor la eveniment.

4. Oferirea de consultanţă pentru dezvoltarea de iniţiative de promovare a egalităţii de gen

Persoanele interesate în demararea şi dezvoltarea unei iniţiative de promovare a egalităţii de gen beneficiază de servicii de specialitate de asistenţă, respectiv:

  • Informaţii cu caracter general despre conceptul egalităţii de gen şi abordarea integratoare a acestuia;
  • Informaţii despre cadrul legal aplicabil;
  • Bune practici referitoare la măsuri/iniţiative de promovare a egalităţii de gen din diverse state membre ale Uniunii Europene;
  • Consultanţă de de specialitate pentru dezvoltarea iniţiativelor de promovare a egalităţii de gen.

Astfel, Centrul de resurse pentru formare şi dezvoltare antreprenorială de tip one stop shop, creat prin proiect, va oferi asistenţă şi consultanţă femeilor în domeniul dezvoltării afacerii prin furnizarea unui pachet complex de servicii personalizate nevoilor femeilor, urmărind consolidarea şi dezvoltarea afacerilor iniţiate de membrele grupului ţintă.

Toate doamnele înscrise în proiect care doresc să intre în contact şi să fie consiliate prin Centrul de resurse să nu ezite să contacteze centrul la adresa: adrian.trifan@spiruharet.ro.

 

Specialist informare şi comunicare:

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela

 

Expert pentru Centrul de Resurse:

Ioan-Adrian Trifan