Calităţile necesare unui lucrător în comerţ

În cadrul Proiectului FAIR – “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, o componentă importantă o reprezintă cursul de lucrător în comerţ care este organizat şi derulat de către Universitatea Spiru Haret.

Cursul presupune parcurgerea mai multor module de teorie şi practică şi doreşte să iniţieze participantele în domeniul actual şi mereu aflat în evoluţie al comerţului.

O temă importantă în cadrul cursului este reprezentată de problematica referitoare la principalele calităţi şi aptitudini pe care trebuie să le deţină persoanele care lucrează în domeniul comerţului, mai precis lucrătorii în comerţ. Pentru a aborda acest subiect, trebuie mai întâi definit cadrul activităţii lucrătorului în comerţ, mai precis obiectul activităţii pe care acesta o desfăşoară în mod curent.

Astfel, lucrătorii în comerţ reprezintă acea categorie de personal din domeniul comerţului care efectuează în mod curent şi constant operaţiuni de vânzare a mărfurilor, prezintă caracteristicile şi calităţile mărfurilor, execută alte operaţiuni conexe vânzării, promovează produsele la locul de vânzare, comunică cu clienţii magazinului/punctului de vânzare, urmăreşte condiţiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare a mărfurilor şi respectarea condiţiilor igienico-sanitare.

Lucrătorii în comerţ vor putea să îşi desfăşoare activitatea atât în nume propriu ca persoană fizică autorizată, cât şi ca angajaţi ai unui agent economic, locaţiile în care vor putea activa fiind diferite puncte de vânzare, sub forma locaţiilor fizice - magazine, supermagazine, pieţe sau mobile, temporare - tonete etc.

Lucrătorii în comerţ vor desfăşura o serie de activităţi diverse subsumate proceselor de vânzare - cumpărare, astfel, în linii generale un lucrător în comerţ va trebui să poată manipula o serie de documente economice care însoţesc mărfurile vândute, să întocmească alte documente necesare organizării vânzării (rapoarte de vânzari etc), să aranjeze şi să manipuleze mărfurile în magazin, să argumenteze şi să realizeze efectiv vânzarea direct către clienţi, să gestioneze stocurile magazinului, să aplice norme de protecţia muncii specifice comerţului, să menţină normele de igienă şi salubritate, să aplice proceduri de menţinere a calităţii, să promoveze imaginea produselor şi/sau a magazinului/punctului de vânzare, să comunice empatic cu clienţii în vederea vânzării etc.

Pe lângă activităţile şi atribuţiile pe care le presupune fişa postului, un lucrător în comerţ trebuie să deţină şi o serie de calităţi personale şi de asemenea să-şi dezvolte şi însuşească o serie de competenţe şi abilităţi specifice pentru activitatea uneori complexă pe care o presupune comerţul.

Astfel, profilul unui lucrător în comerţ trebuie să se apropie de cel al unei persoane responsabile, ambiţioase, cu o mare capacitate de a fi empatic, capabilă de asemenea de a lucra în echipă, cu iniţiativă, rezistentă la stres şi cu o mare disponibilitate pentru comunicare verbală şi dialog.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii sunt necesare şi o serie de aptitudini fizice şi intelectuale. Astfel, specificul meseriei presupune ca persoana în cauză să stea în picioare timp îndelungat şi de asemenea să aibă o acuitate vizuală peste medie.

De asemenea, este necesară şi prezenţa unor calităţi estetice  care să ajute persoana în cauză din punct de vedere al orientării în spaţiu şi al activităţii de amenajare a spaţiului de vânzare.

Deşi nivelul studiilor cerute în mod oficial pentru practicarea meseriei de lucrător în comerţ nu este decât mediu, este necesară o pregătire temeinică din punct de vedere al însuşirii noţiunilor de bază referitoare la vânzare şi comunicarea cu clienţii. De asemenea, este necesar totuşi, pentru desfăşurarea în bune condiţii a meseriei de lucrător în comerţ, şi un anumit nivel intelectual, capabil să ofere persoanei în cauză posibilitatea înţelegerii corecte şi în profunzime a modalităţilor de organizare ale actului comercial. Sunt utile şi capacităţi de calcul matematic, analiză şi sinteză a informaţiilor, posibilităţi de interpretare a datelor.

În contextul dezvoltării tehnologice din prezent, persoanele care doresc să se angajeze în cadrul acestei meserii trebuie să deţină totodată minime cunoştinţe de operare cu calculatorul şi de interacţiune cu internetul.

Lucrătorilor în comerţ le sunt necesare o serie de competenţe şi deprinderi fără de care activitatea curentă pe care o au de îndeplinit nu s-ar putea desfăşura corespunzător.

Astfel, o primă categorie de competenţe se referă la cele care presupun comunicarea în bune condiţii cu clienţii - empatie, capacitate de verbalizare, vocabular etc. De asemenea, sunt necesare competenţe specifice referitoare la crearea mediului ambiental necesar vânzării - simt estetic, capacitatea de aproximare a distanţelor şi volumelor, efectuarea vânzării şi încasarea contravalorii mărfurilor, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului, menţinerea stocurilor de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările.

Nu în ultimul rând se pot aminti şi competenţele administrative precum: întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, raportarea activităţii de vânzare.

Cunoştinţele şi noţiunile pe care lucrătorii în comerţ trebuie să le deprindă pentru a putea exercita în mod corespunzător meseria sunt de asemenea grupate în functie de principalele tipuri de activităţi rutiniere. Astfel, se va putea discuta despre cunoştinţe referitoare la serviciile adresate clienţilor şi a interacţiunii cu alte categorii de personal. În această categorie intră cunoştinţe minimale legate de teoria comunicării atât verbale cât şi nonverbale. De asemenea, sunt necesare cunoştinţe de bază referitoare la însăşi meseria de comerciant, care vor implica şi notiuni de marketing şi tehnici de vânzare. Aici este cazul să amintim de noţiuni referitoare la organizarea procesului de vânzare în magazin, merchandising, expunerea mărfurilor pentru vânzare, abordarea corespunzătoare a clienţilor în funcţie de conjunctură şi tipologia acestora, adaptarea ambientului punctului de vânzare la tipul de clienţi şi de produse vândute, aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului, aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, aplicarea şi cunoaşterea normelor de calitate specifice acitivităţii de comerţ, noţiuni de legislaţie comercială adaptată tipului de magazin, punct de vânzare în care îşi desfăşoară activitatea.

Noţiunile referitoare la tehnicile de relaţionare cu clienţii şi vânzare reprezintă baza pentru desfăşurarea activităţii propriu-zise de vânzare. Lucrătorii în comerţ trebuie să aibă disponibilitatea necesară de a participa la eforturi organizate de îmbunătăţirea constantă şi regulată a cunoştinţelor deoarece comerţul modern reprezintă în prezent un domeniu aflat într-o continuă evoluţie, în efortul firmelor de a se adapta pieţei şi cerinţelor clienţilor. Astfel ca, în permanenţă, tehnicile de relaţionare cu clienţii, comunicare verbală şi nonverbală, argumentare şi închidere a unei vânzări sunt supuse redimensionării şi modificării modalităţilor de punere în practică, pentru a răspunde cerinţelor de ultimă oră impuse de modificarea pretenţiilor şi nevoilor consumatorilor.

Totodată efortul de pregătire continuă este necesar şi pentru a se putea familiariza cu tehnologiile moderne implicate în activitatea comercială şi care presupun de multe ori interacţiunea cu aparate şi utilaje noi (scanarea electronică a produselor, etichetele electronice, interfeţele de vânzare virtuală de tip touch-screen etc).

Personalul din cadrul firmelor prestatoare de servicii comerciale  trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de muncă, faţă de profesie, să manifeste pasiune în exercitarea ei, să satisfacă dorinţele clienţilor, să fie calm, să dea dovadă de multă stăpânire de sine, pricepere, competenţă şi sobrietate în exercitarea meseriei; scopul final al meseriei sale trebuie să fie stima şi aprecierea consumatorilor serviţi; atitudinea faţă de colectiv să fie principială, să exprime spirit de colectivitate şi întrajutorare; nimeni nu poate să-şi desfăşoare activitatea în afara colectivului, de aceea, colectivul trebuie să fie cadrul de realizare profesională a fiecărui lucrător.  

Specialist informare şi comunicare:

Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela