Articole si bloguri

Cursul de calificare lucrător în comerţ  - COR 5220.1.1,  reprezintă un demers didactic şi educaţional, care oferă tuturor participantelor la proiectul POSDRU FAIR – „Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, posibilitatea pregătirii temeinice într-un domeniu mereu actual şi dinamic - meseria de lucrător în comerţ.

Fiecare modul de teorie intercalat cu cel de practică ajută cursantele să înţeleagă şi să fixeze atât conceptele şi noţiunile teoretice, de bază, privind meseria de lucrător în comerţ, cât şi deprinderile practice cu ajutorul cărora se pot integra cu succes în cadrul unui potenţial loc de muncă.

În ansamblul tematicilor abordate, cea referitoare la gestionarea reclamaţiilor şi a sugestiilor clienţilor reprezintă un element important, deoarece, în prezent, corespunzător unei viziuni moderne, actele de comerţ nu mai reprezintă o simplă vânzare-cumpărare agreată ca preţ, loc şi timp de către ambele părţi, ci o sumă de relaţionări complexe, pe termen lung, între purtătorii unei oferte de mărfuri şi respectiv cei ai cererii.

Proiectul FAIR – “Femei active pentru integritate şi responsabilitate” implementat de către Transparency International Romania în parteneriat cu Universitatea se află în plin proces de derulare, noi grupe de cursante absolvind atât modulul de lucrător în comerţ, cât şi cel de antreprenoriat integru.

În cadrul cursului se pune accentul pe îmbinarea armonioasă a noţiunilor şi conceptelor teoretice cu deprinderile şi abilităţile practice specifice meseriei de lucrător în comerţ, astfel asigurându-se pentru fiecare cursantă bazele necesare practicării acestei meserii şi posibilitatea dobândirii unor competenţe reale care să faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă.

În cadrul structurii cursului, modulul al V-lea propune cursantelor abordarea problematicii referitoare la prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, o temă interesantă în cadrul modulului fiind constituită de etapa distinctă a furnizării informaţiilor şi argumentării vânzării de către lucrătorul în comerţ.

În procesul de vânzare, interacţiunea dintre clienţi şi lucrătorul în comerţ este extrem de importantă pentru optimizarea satisfacţiei şi a fidelizării acestora. Încheierea cu succes a unei vânzări, chiar dacă este facilitată de către situaţia specifică de cumpărare şi de exprimarea expresă a nevoilor clientului, nu se poate realiza decât cu respectarea unui minim de reguli care presupun argumentarea şi comunicarea empatică cu clientul.

În cadrul Proiectului FAIR – “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, o componentă importantă o reprezintă cursul de lucrător în comerţ care este organizat şi derulat de către Universitatea Spiru Haret.

O temă importantă în cadrul cursului este reprezentată de problematica referitoare la principalele calităţi şi aptitudini pe care trebuie să le deţină persoanele care lucrează în domeniul comerţului, mai precis lucrătorii în comerţ. Pentru a aborda acest subiect, trebuie mai întâi definit cadrul activităţii lucrătorului în comerţ, mai precis obiectul activităţii pe care acesta o desfăşoară în mod curent.

Asociaţia Română pentru Transparenţă implementează în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania) implementează în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

În cadrul acestui proiect, Universitatea Spiru Haret organizează şi implementează cursurile  de calificare lucrător în comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1). 

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociația Română pentru Transparență (Transparency International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, se află în plină derulare.

În cadrul proiectului, se desfășoară cursurile de calificare lucrător în comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1) precum și cursuri de antreprenoriat integru.

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, a ajuns şi aproape de momentul finalizării primelor grupe de cursante pentru cursurile de lucrător în comerţ, nivel 1 (COR 5220.1.1).

Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania), ca beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, implementează proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Universitatea Spiru Haret împreună cu  partenerul Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania) implementează proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 – FAIR - Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursurile de lucrător în comerţ, nivel 1 (COR 5220.1.1), desfăşurate în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, propun abordarea unor teme de mare interes şi actualitate pentru domeniul comercial în prezent.

Pages